Uslovi korišćenja

Datum poslednje izmene: 27. Maj 2023.

Uvod

Uslovi korišćenja opisani u ovom dokumentu (u daljem tekstu "Uslovi") uređuju vašu upotrebu kursa "DigitalDrop Tajne" (u daljem tekstu "Kurs"), koji se nudi na našoj internet stranici. Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uslove pre nego što počnete da koristite Kurs. Pristupanjem i korišćenjem Kursa, prihvatate ove Uslove u potpunosti i saglasni ste da ih se pridržavate.Pristup kursu

Kupovinom Kursa, dobijate licencu za pristup i korišćenje materijala Kursa samo za lične, nekomercijalne svrhe. Kurs je dostupan samo registrovanim korisnicima koji su platili punu cenu Kursa. Nije dozvoljeno deljenje pristupnih podataka Kursa ili materijala Kursa sa trećim licima.Intelektualna svojina

Svi materijali Kursa, uključujući ali ne ograničavajući se na tekstove, video zapise, audio zapise, fotografije, ilustracije, dizajn i softver, zaštićeni su autorskim pravima i drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Ne možete kopirati, distribuirati, prikazivati, izvoditi, prodavati, prenositi, menjati, stvarati izvedene radove, niti koristiti materijale Kursa za bilo koju svrhu bez prethodne pismene saglasnosti vlasnika intelektualne svojine.Obaveze korisnika

Kao korisnik Kursa, obavezni ste da:

  • Poštujete ove Uslove korišćenja, kao i sve važeće zakone i propise
  • Ne koristite Kurs za nezakonite, štetne, uvredljive ili neprikladne svrhe
  • Ne distribuirate, delite ili prodajete materijale Kursa bez prethodne pismene saglasnosti vlasnika intelektualne svojine
  • Ne pokušavate da narušite sigurnost ili integritet Kursa ili naše internet stranice
  • Ne pokušavate da pristupite materijalima Kursa na neovlašćen način, niti koristite automate, robote ili slične metode za pristupanje Kursu


Ograničenje odgovornosti

Kurs je obezbeđen "kakav jeste" bez ikakvih garancija, izričitih ili pretpostavljenih. Ne garantujemo da će Kurs zadovoljiti vaše zahteve, niti da će biti dostupan bez prekida, bezbedan ili bez grešaka. Ne snosimo odgovornost za eventualne greške, propuste ili probleme koji proističu iz vaše upotrebe Kursa. Takođe, ne garantujemo tačnost, potpunost ili upotrebnu vrednost materijala Kursa. U najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonima, mi i naši saradnici nećemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu, gubitak ili povredu, bilo direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu ili kaznenu, koja proističe iz ili u vezi sa vašom upotrebom Kursa, uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak profita, gubitak podataka ili gubitak poslovnih prilika.Promene i prekidi Kursa

Zadržavamo pravo da izmenimo, dopunimo, suspendujemo ili obustavimo Kurs ili bilo koji deo Kursa u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštenja. Nećemo biti odgovorni prema vama ili bilo kojoj trećoj strani ukoliko iz bilo kog razloga izmenimo, suspendujemo ili obustavimo Kurs.Privatnost i zaštita podataka

Vaša privatnost nam je važna. Molimo vas da pažljivo pročitate našu Politiku privatnosti kako biste razumeli kako prikupljamo, koristimo i štitimo vaše lične podatke.Povraćaj novca

Vaše zadovoljstvo nam je jako bitno, zato molimo vas da pažljivo pročitate našu Politika povraćaja novca kako biste saznali sve informacije oko toga.Raskid

Zadržavamo pravo da, po vlastitom nahođenju, raskinemo vaš pristup Kursu i upotrebu materijala Kursa, bez prethodnog obaveštenja, ako smatramo da ste prekršili ove Uslove korišćenja ili bilo koji važeći zakon ili propis.Promene Uslova korišćenja

Zadržavamo pravo da povremeno izmenimo ove Uslove korišćenja. Promene će stupiti na snagu odmah po objavljivanju izmenjenih Uslova na našoj internet stranici. Preporučujemo vam da redovno proveravate ove Uslove kako biste bili obavešteni o eventualnim izmenama.Zakon i nadležnost

Ovi Uslovi korišćenja uređeni su i tumače se u skladu sa zakonima Republike Srbije. Svi sporovi koji proističu iz ili u vezi sa ovim Uslovima rešavaće se isključivo pred nadležnim sudovima u Republici Srbiji.Kontakt

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim Uslovima korišćenja, molimo vas da nas kontaktirate putem e-maila na info@mccobi.com.